Cennik

U nas zapłacisz TYLKO za taką ilość dokumentów, która zostanie rozliczona w danym miesiącu!!

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych ( np. Księgi handlowe, PKPiR, ryczałt)
  • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.)
  • branży( np. Działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
  • ilości dokumentów księgowych
  • innych ( np. Firma jest płatnikiem vat, transakcje zagraniczne itp.)

Książka przychodów i rozchodów od 150 zł

Ryczałt od 100 zł

Księgi handlowe od 450 zł

  • abonament MINI do 50 dokumentów 450 zł
  • abonament STANDARD do 100 dokumentów 650 zł
  • abonament GOLD do 150 dokumentów 900 zł
  • abonament VIP powyżej 150 dokumentów do negocjacji

Uwaga: Dokumentem jest każda faktura, rachunek, dokument wewnętrzny, lista płac, pozycja na wyciągu bankowym.

 

Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy o pracę

cena/szt

do 10 pracowników

35 zł

11-20 pracowników    

25 zł

21-30 pracowników    

30 zł

powyżej 30 pracowników

27 zł

rozliczenie wynagrodzenia z tytułu 1 umowy cywilnoprawnej  

15 zł

google logo