Usługi

Usługi księgowe:

Obsługa kadrowo-płacowa

Każda firma to przede wszystkim ludzie wkładający serce w swoją pracę.

Doskonale rozumiemy iż polityka w zakresie wynagrodzeń to ważny aspekt działalności każdej firmy. Prawidłowe i terminowe ich rozliczanie pozwala budować zaufanie w relacjach pracodawcy z pracownikiem.

Nasze usługi obejmują sporządzanie list płac w oparciu o dostarczone przez klienta informacje. Nie muszą się już Państwo martwić prawidłowym obliczeniem wynagrodzenia za nadgodziny, czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego.

Oferujemy również sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji do ZUS oraz bieżące zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń w oparciu o program Płatnik. Po zakończeniu każdego roku sporządzimy dla pracowników informacje o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy, na życzenie dokonamy również rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W związku z zapotrzebowaniem naszych klientów oraz dla ich wygody wprowadzamy obsługę kadrową jako rozwinięcie i uzupełnienie obsługi płacowej.

Prowadzenie akt osobowych pracowników, obliczanie wymiarów urlopów oraz ich ewidencja to nieodłączne elementy działalności każdej firmy. Przejęcie przez nas odpowiedzialności za te zagadnienia pozwoli skupić Państwa wysiłki na głównych celach swojej działalności.

Obsługa prawna

Z nasza pomocą przekonacie się Państwo, że umiejętne wykorzystywanie przepisów prawa znacznie uprości prowadzenie działalności gospodarczej. Prawidłowe konstruowanie umów zapewni bezpieczeństwo prawne dla Twojej firmy.

W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:

 • zakładanie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek handlowych (spółki jawne, komandytowe, spółki z o.o., spółki akcyjne),
 • sporządzanie umów handlowych (umowy sprzedaży, najmu, współpracy, dostawy, inne) pomoc w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacje w sporach pozasądowych,
 • pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń dla wszystkich rodzajów działalności,
 • tworzenie aktów prawa pracy (Regulamin Pracy, Wynagradzania, ZFŚS) umowa o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne,
 • wypełnianie wniosków kredytowych oraz leasingowych,
 • opracowywanie instrukcji (inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej),
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, administracyjnego oraz karno-skarbowego.
Pozyskiwanie funduszy unijnych

Na rozpoczęcie działalności i ekspansję potrzeba pieniędzy, a znalezienie odpowiedniego rodzaju finansowania często stanowi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poważny problem. Pozyskanie dotacji unijnej na rozwój firmy jest najczęściej dobrym wyborem.

Dostarczamy informacje o możliwościach finansowego wsparcia MŚP przez UE. Przygotowujemy niezbędną dokumentację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Rozliczamy inwestycje dotowane przez  UE.

Wskazanie źródeł finansowania:       

 • analiza projektu zgłaszanego do dofinansowania
 • wyszukanie źródeł finansowania przedsięwzięcia
 • wskazanie optymalnych źródeł finansowania
 • koszt: 1500 zł netto

Przygotowanie wniosku o dotację:

 • wykonanie biznesplanu
 • wykonanie wniosku aplikacyjnego
 • koszt: 5000 zł netto
  lub 1500 zł netto + prowizja od uzyskanej dotacji

Rozliczanie inwestycji:

 • zarządzanie projektem unijnym
 • sporządzanie wniosków o płatności
 • monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu
 • koszt: ustalany indywidualnie
Windykacja należności

Kancelaria LEXCONSEIL świadczy usługi na rzecz firm oraz osób fizycznych. Koncentrujemy się na dochodzeniu roszczeń finansowych i obsłudze finansowo-prawnej podmiotów gospodarczych. W naszym postępowaniu kładziemy nacisk na negocjacje z dłużnikiem, często unikając postępowań sądowych, oszczędzając Klientom czasu i kosztów takiego postępowania.

NOWOŚĆ!

proponujemy usługi związane z kierowaniem spraw do Sądu w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE UPOMINAWCZYM (kierowanie, przygotowanie pozwów do E-Sąd w Lublinie Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny). Zakres działania Sądu - cała POLSKA.

Zalety:

 • wyrok 3 dni
 • opłata sądowa niższa 4-krotnie od standardowej
 • bardzo krótki czas oczekiwania na wyrok i szybkie kierowanie spraw do postępowania egzekucyjnego

Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu jesteśmy w stanie przygotować i wysłać do E-Sądu sprawy przygotowane dla klientów masowych i indywidualnych (osób fizycznych i prawnych).

Pozostałe usługi:

Księgowość przez internet

Korzyści:

 • Przekaz przez internet - oszczędzasz czas i pieniądze, skanujesz dokumenty i przesyłasz na dedykowany adres mailowy Biura,
 • Prostota technologiczna - wykorzystujesz istniejące środki komunikacji, nie musisz poznawać‡ skomplikowanych interfejsów, pamiętać‡ o hasłach i loginach, zapomnij o przepisywaniu treści dokumentów do wersji elektronicznej,
 • Pełna odpowiedzialność po stronie biura - nadesłane dokumenty podlegają sprawdzeniu i księgowaniu przez osoby posiadające wymagane w tym względzie kwalifikacje. Za popełnione błędy księgowe odpowiada Biuro.
 • Fachowa pomoc przez mail lub telefon - na bieżąco i bez ograniczeń możesz korzystać z naszej pomocy.
  • Sporządź skany dokumentów zgłoszeniowych Firmy,
  • Zdecyduj czy będziesz wysyłać deklaracje VAT samodzielnie czy zlecisz to Nam,
  • Wyślij powyższe dane wraz ze skanami dokumentów zgłoszeniowych mailem,
  • W przeciągu kilku dni otrzymasz mailem zwrotnym przygotowaną… umowę na współpracę™, podpisz ją… i odeślij pocztą… na adres Biura,
  • Korzystaj z wygodnej formy rozliczeń„ online (księgowość‡ online)!
Opłaty środowiskowe

Informujemy, że nasze biuro wdrożyło nową usługę:

 • naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej oraz
 • przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego,

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki.

W praktyce wystarczy więc, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, aby podlegać obowiązkowi obliczania wysokości należnej opłaty.

Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy. Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 800 zł za rok. Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.

Każda firma, która ubiega się o dotację ze środków unijnych MUSI złożyć deklaracje za ostatnie 5 lat wstecz oraz opłacić ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska.

Klientom naszego biura oferujemy rozliczenie opłaty środowiskowej na preferencyjnych warunkach.

Zaświadczenie A1

Oferujemy przygotowanie całości dokumentacji potrzebnej do poświadczenia zaświadczeń A1 pracodawcy od nowego roku!!!

Pracownik lub przedsiębiorca, który wykonuje pracę lub działalność w innym kraju Unii Europejskiej a chciałby podlegać ubezpieczeniom w Polsce musi uzyskać z oddziału ZUS poświadczone zaświadczenie A1.

Zgodnie z zasadą koordynacji ubezpieczeń w UE osoby podlegają ubezpieczeniom w tym kraju, w którym pracują (lub wykonują działalność). Możliwość podlegania ubezpieczeniom w kraju zamieszkania w sytuacji wykonywania działalności za granicą jest wyjątkiem od reguły stąd żeby takie rozwiązanie było możliwe do zastosowania musi zostać spełnionych szereg warunków zarówno po stronie pracownika jak pracodawcy.

Limosa

Proponujemy przygotowanie zgłoszeń LIMOSA w PROMOCYJNYCH CENACH !!!

Limosa jest to system rejestracji zagranicznych pracowników wykonujących pracę w Belgii. Każdy pracodawca delegujący pracowników do tego kraju ma obowiązek zgłoszenia tego faktu.
 
Zgłoszenie takie następuje w formie deklaracji składanej każdorazowo przed rozpoczęciem okresu delegowania. Szczególnie istotne jest tu wskazanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia pracy w Belgii. W przypadku gdy praca kończy się wcześniej lub później niż przewidywano, niezbędne jest wprowadzenie do systemu odpowiednich korekt.
 
Oprócz czasu wykonywania pracy, zgłoszeniu podlegają następujące dane:

 • dane identyfikacyjne pracowników,
 • rodzaj prac lub branżę,
 • miejsce faktycznego wykonywania pracy.

Uwaga: W razie niewypełnienia przez pracodawcę tego obowiązku, belgijski kontrahent musi zgłosić ten fakt stosownym władzom, co może prowadzić do nałożenia na pracodawcę sankcji

google logo